Có ai là người việt không?
Ḿnh vào diễn đàn này chủ yếu là t́m phần mềm TmBot để chơi game travian thôi.

Ai biết th́ chỉ giúp, thanks!